image
2022-23 წლის დასკვნითი ღონისძიების მესამე ნაწილი, ბატონი ბადრი ვადაჭკორიას Badri Vadachkoria და ქ-ნი ნატო ონიანი წარდგენა ❤
image
#ზღვაემოციებითმოტანილიგულწრფელისიყვარული მადლობა მასალებისთვის Ani Nikabadze Mish Ka თიკა გურაშვილი


დაგვიკავშირდით