სტუდია ,,ინკოგნიტოს"დებულება ( მიზანი და ამოცანები)
სტუდია ,,ინკოგნიტო" პასუხისმგებელია სხვადასხვა ურთიერთობის ტექნიკურ უზრუნველყოფასა და მათთან თანამშრომლობის საკითხების მოგვარებაზე; ღონისძიებათა ჩატარების დადგენილი ნორმების დაცვაზე,სატელევიზიო გადაცემების მომზადებაზე რომელთაც დათმობილი აქვს საეთერო დრო საქართველოს ტელევიზიის სხვადასხვა არხზე.
4-წლიანი სწავლების შემდეგ საკურსო ნამუშევრების წარდგენაზე,რაც უზრუნველფს ბავშვის ობიექტურ შეფასებაზე და რაც არსებითია,სტუდიაში ინოვაციური იდეების დანერგვა-განხორციელებაზე;
პედაგოგები პასუხისმგებელნი არიან არა მხოლოდ სწავლების ხარისხზე,არამედ პრაქტიკულ-საკონსულტაციო საქმიანობასა და სტუდიის საორგანიზაციო საკითხებზე;
ისინი უშუალოდ არიან ჩართულნი სტუდიის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებათა განხორციელებაში და მჭიდრო ურთიერთობა აქვთ მოსწავლეთა მშობლებთან,მათთვის ინფორმაციის მიწოდებაზე მოსწავლეთა მოსწრებისა თუ სხვადასხვა საკითხის შესახებ სტუდიაში შეისწავლება:
მეტყვეკების კულტურა
მსახიობის ოსტატობა
წერითი კულტურა
პლასტიკა(თანამედროვე ცეკვები)
ოპერატორისა და ჟურნალისტიკის ხელოვნება
და რაც მთავარია პრაქტიკები ტელევიზიაში


გაიცანით მომავალი თაობის ჟურნალისტები

ჩვენი არხი ვებ სივრცეშიდაგვიკავშირდით