#მანჩოროგორცმენტორისტუდენტურიჯგუფებისთვის #მანჩოროგორცპედაგოგი

მომავალი თაობის ჟურნალისტები : მარიამ ძირკვაძე;
დაგვიკავშირდით