ინტერნეტ ტელევიზია ,,ინკოგნიტო,, ქალაქ ხაიფაში გამოგზაურებთ.

მომავალი თაობის ჟურნალისტები : ნია ჭელიძე; თამარ გიგინეიშვილი; მარიამ თაფლაშვილი;
საინტერესო დღეები და უამრავი მოულოდნელობებით სავსე ექსპრონტი სიუჟეტები იყო ნორჩი ჟურნალისტების მეგზური წმინდა მიწაზე, ერთ-ერთია ხაიფაში საკვირაო სკოლაში სტუმრობა, ჟურნალისტმა ნია ჭელიძემ იმუშავა თქვენთვის წმინდა მიწიდან ფოტოებზე და ვიდეო კადრებზე კი თამარ გიგინეიშვილი და მარიამ თაფლაშვილი მუშაობდა. მადლობა ჩვენს ერთგულ მასპინძელს მანანა არონაშვილს გაჩეჩილაძეს.
საინტერესო დღეები და უამრავი მოულოდნელობებით სავსე ექსპრონტი სიუჟეტები იყო ნორჩი ჟურნალისტების მეგზური წმინდა მიწაზე, ერთ-ერთია ხაიფაში საკვირაო სკოლაში სტუმრობა, ჟურნალისტმა ნია ჭელიძემ იმუშავა თქვენთვის წმინდა მიწიდან ფოტოებზე და ვიდეო კადრებზე კი თამარ გიგინეიშვილი და მარიამ თაფლაშვილი მუშაობდა.  მადლობა ჩვენს ერთგულ მასპინძელს მანანა არონაშვილს გაჩეჩილაძეს.
საინტერესო დღეები და უამრავი მოულოდნელობებით სავსე ექსპრონტი სიუჟეტები იყო ნორჩი ჟურნალისტების მეგზური წმინდა მიწაზე, ერთ-ერთია ხაიფაში საკვირაო სკოლაში სტუმრობა, ჟურნალისტმა ნია ჭელიძემ იმუშავა თქვენთვის წმინდა მიწიდან ფოტოებზე და ვიდეო კადრებზე კი თამარ გიგინეიშვილი და მარიამ თაფლაშვილი მუშაობდა. მადლობა ჩვენს ერთგულ მასპინძელს მანანა არონაშვილს გაჩეჩილაძეს.
საინტერესო დღეები და უამრავი მოულოდნელობებით სავსე ექსპრონტი სიუჟეტები იყო ნორჩი ჟურნალისტების მეგზური წმინდა მიწაზე, ერთ-ერთია ხაიფაში საკვირაო სკოლაში სტუმრობა, ჟურნალისტმა ნია ჭელიძემ იმუშავა თქვენთვის წმინდა მიწიდან ფოტოებზე და ვიდეო კადრებზე კი თამარ გიგინეიშვილი და მარიამ თაფლაშვილი მუშაობდა.  მადლობა ჩვენს ერთგულ მასპინძელს მანანა არონაშვილს გაჩეჩილაძეს.
საინტერესო დღეები და უამრავი მოულოდნელობებით სავსე ექსპრონტი სიუჟეტები იყო ნორჩი ჟურნალისტების მეგზური წმინდა მიწაზე, ერთ-ერთია ხაიფაში საკვირაო სკოლაში სტუმრობა, ჟურნალისტმა ნია ჭელიძემ იმუშავა თქვენთვის წმინდა მიწიდან ფოტოებზე და ვიდეო კადრებზე კი თამარ გიგინეიშვილი და მარიამ თაფლაშვილი მუშაობდა. მადლობა ჩვენს ერთგულ მასპინძელს მანანა არონაშვილს გაჩეჩილაძეს.
საინტერესო დღეები და უამრავი მოულოდნელობებით სავსე ექსპრონტი სიუჟეტები იყო ნორჩი ჟურნალისტების მეგზური წმინდა მიწაზე, ერთ-ერთია ხაიფაში საკვირაო სკოლაში სტუმრობა, ჟურნალისტმა ნია ჭელიძემ იმუშავა თქვენთვის წმინდა მიწიდან ფოტოებზე და ვიდეო კადრებზე კი თამარ გიგინეიშვილი და მარიამ თაფლაშვილი მუშაობდა.  მადლობა ჩვენს ერთგულ მასპინძელს მანანა არონაშვილს გაჩეჩილაძეს.
საინტერესო დღეები და უამრავი მოულოდნელობებით სავსე ექსპრონტი სიუჟეტები იყო ნორჩი ჟურნალისტების მეგზური წმინდა მიწაზე, ერთ-ერთია ხაიფაში საკვირაო სკოლაში სტუმრობა, ჟურნალისტმა ნია ჭელიძემ იმუშავა თქვენთვის წმინდა მიწიდან ფოტოებზე და ვიდეო კადრებზე კი თამარ გიგინეიშვილი და მარიამ თაფლაშვილი მუშაობდა. მადლობა ჩვენს ერთგულ მასპინძელს მანანა არონაშვილს გაჩეჩილაძეს.
საინტერესო დღეები და უამრავი მოულოდნელობებით სავსე ექსპრონტი სიუჟეტები იყო ნორჩი ჟურნალისტების მეგზური წმინდა მიწაზე, ერთ-ერთია ხაიფაში საკვირაო სკოლაში სტუმრობა, ჟურნალისტმა ნია ჭელიძემ იმუშავა თქვენთვის წმინდა მიწიდან ფოტოებზე და ვიდეო კადრებზე კი თამარ გიგინეიშვილი და მარიამ თაფლაშვილი მუშაობდა.  მადლობა ჩვენს ერთგულ მასპინძელს მანანა არონაშვილს გაჩეჩილაძეს.
საინტერესო დღეები და უამრავი მოულოდნელობებით სავსე ექსპრონტი სიუჟეტები იყო ნორჩი ჟურნალისტების მეგზური წმინდა მიწაზე, ერთ-ერთია ხაიფაში საკვირაო სკოლაში სტუმრობა, ჟურნალისტმა ნია ჭელიძემ იმუშავა თქვენთვის წმინდა მიწიდან ფოტოებზე და ვიდეო კადრებზე კი თამარ გიგინეიშვილი და მარიამ თაფლაშვილი მუშაობდა. მადლობა ჩვენს ერთგულ მასპინძელს მანანა არონაშვილს გაჩეჩილაძეს.
საინტერესო დღეები და უამრავი მოულოდნელობებით სავსე ექსპრონტი სიუჟეტები იყო ნორჩი ჟურნალისტების მეგზური წმინდა მიწაზე, ერთ-ერთია ხაიფაში საკვირაო სკოლაში სტუმრობა, ჟურნალისტმა ნია ჭელიძემ იმუშავა თქვენთვის წმინდა მიწიდან ფოტოებზე და ვიდეო კადრებზე კი თამარ გიგინეიშვილი და მარიამ თაფლაშვილი მუშაობდა.  მადლობა ჩვენს ერთგულ მასპინძელს მანანა არონაშვილს გაჩეჩილაძეს.
საინტერესო დღეები და უამრავი მოულოდნელობებით სავსე ექსპრონტი სიუჟეტები იყო ნორჩი ჟურნალისტების მეგზური წმინდა მიწაზე, ერთ-ერთია ხაიფაში საკვირაო სკოლაში სტუმრობა, ჟურნალისტმა ნია ჭელიძემ იმუშავა თქვენთვის წმინდა მიწიდან ფოტოებზე და ვიდეო კადრებზე კი თამარ გიგინეიშვილი და მარიამ თაფლაშვილი მუშაობდა. მადლობა ჩვენს ერთგულ მასპინძელს მანანა არონაშვილს გაჩეჩილაძეს.
საინტერესო დღეები და უამრავი მოულოდნელობებით სავსე ექსპრონტი სიუჟეტები იყო ნორჩი ჟურნალისტების მეგზური წმინდა მიწაზე, ერთ-ერთია ხაიფაში საკვირაო სკოლაში სტუმრობა, ჟურნალისტმა ნია ჭელიძემ იმუშავა თქვენთვის წმინდა მიწიდან ფოტოებზე და ვიდეო კადრებზე კი თამარ გიგინეიშვილი და მარიამ თაფლაშვილი მუშაობდა.  მადლობა ჩვენს ერთგულ მასპინძელს მანანა არონაშვილს გაჩეჩილაძეს.
საინტერესო დღეები და უამრავი მოულოდნელობებით სავსე ექსპრონტი სიუჟეტები იყო ნორჩი ჟურნალისტების მეგზური წმინდა მიწაზე, ერთ-ერთია ხაიფაში საკვირაო სკოლაში სტუმრობა, ჟურნალისტმა ნია ჭელიძემ იმუშავა თქვენთვის წმინდა მიწიდან ფოტოებზე და ვიდეო კადრებზე კი თამარ გიგინეიშვილი და მარიამ თაფლაშვილი მუშაობდა. მადლობა ჩვენს ერთგულ მასპინძელს მანანა არონაშვილს გაჩეჩილაძეს.
საინტერესო დღეები და უამრავი მოულოდნელობებით სავსე ექსპრონტი სიუჟეტები იყო ნორჩი ჟურნალისტების მეგზური წმინდა მიწაზე, ერთ-ერთია ხაიფაში საკვირაო სკოლაში სტუმრობა, ჟურნალისტმა ნია ჭელიძემ იმუშავა თქვენთვის წმინდა მიწიდან ფოტოებზე და ვიდეო კადრებზე კი თამარ გიგინეიშვილი და მარიამ თაფლაშვილი მუშაობდა.  მადლობა ჩვენს ერთგულ მასპინძელს მანანა არონაშვილს გაჩეჩილაძეს.
საინტერესო დღეები და უამრავი მოულოდნელობებით სავსე ექსპრონტი სიუჟეტები იყო ნორჩი ჟურნალისტების მეგზური წმინდა მიწაზე, ერთ-ერთია ხაიფაში საკვირაო სკოლაში სტუმრობა, ჟურნალისტმა ნია ჭელიძემ იმუშავა თქვენთვის წმინდა მიწიდან ფოტოებზე და ვიდეო კადრებზე კი თამარ გიგინეიშვილი და მარიამ თაფლაშვილი მუშაობდა. მადლობა ჩვენს ერთგულ მასპინძელს მანანა არონაშვილს გაჩეჩილაძეს.
დაგვიკავშირდით