#მუდამთქვენიმანჩოინკოგნიტო
მომავალი თაობის ჟურნალისტები : ინკოგნიტოელი ლუკა ვაშაკიძე;
დამაარსებელი და ხელმძღვანელი მანანა გაბრიჭიძე. უკომენტაროდ გთავაზობთ ახალი აპარატურით მონაპოვარ მასალას ❤️ ნათლი-მირონობის მცნება კიდევ სხვა დატვირტვითაა ინკოგნიტოში და ინკოგნიტო-ელებს შორის
დაგვიკავშირდით