ინკოგნიტოში,, ახალი თაობის მიღება დაიწყო! #შენიშანსი# ხელმძღვანელი მანანა გაბრიჭიძე.

მომავალი თაობის ჟურნალისტები : გაიანა დავთიანი;
2019 გავაცილეთ და ველოდებით 2020 წელს ინკოგნიტოს საახალწლო პროექტების ანონსირება დავიწყეეთ საიტის ჟურნალისტი:გაია დავთიანი, რესპოდენტი: კურსდამთავრებული მარიამ გარშაულიშვილი.


დაგვიკავშირდით